REGISTER CV


Du kan abonnere på ledige stillinger hos oss ved å registrere deg i vår CV-database.

VI FINNER DEG 
Legger du inn et CV blir det mulig for oss å finne deg når vi har behov for folk med dine interesser og din kompetanse. Vi anbefaler allikevel at du holder deg oppdatert på våre ledige stillinger og sender søknad når du finner en interessant stilling.

GJENBRUKE CV 
Når du har registrert CV hos oss, kan du bruke dette CVnår du søker utlyste jobber. Da slipper du å fylle inn all informasjon på nytt. Du kan bruke samme CV til å søkestillinger i hele Varner-Gruppen.

OPPDATERE 
Du kan når som helst logge inn og endre eller slette ditt CV. Ditt CV vil automatisk bli slettet dersom du ikke er aktiv på 6 måneder.


 

Forgot password?